Search

AVGASRENINGSSYSTEM FÖR FARTYGSMOTORER

Läs mer

Daphne Technology Video

Play this video

FÖRDELAR MED DAPHNE TECHNOLOGY

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

Sjötransporter är en viktig del av den globaliserade ekonomin, och över 90 % av världens handelsutbyte sker via sjöfarten. Enligt europeiska kommissionens Climate Action (1) släpper globala sjötransporter varje år ut omkring 1 000 miljoner ton CO2, 15 miljoner ton svaveloxider (SOx) och 25 miljoner ton kväveoxider (NOx). Läs mer

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

Luftföroreningar från sjöfarten påverkar EU-medborgares hälsa, särskilt nära viktigare fartygsrutter, och har en påtaglig inverkan på miljön. Läs mer

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

International Maritime Organization har formulerat standarder för kontroll av emissioner från handelsfartyg: de kräver en minskning till år 2020 av svaveloxid (SOx) med 85 % och kväveoxid (NOx) med 80 %. Läs mer

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

Den för närvarande mest genomförbara lösningen kombinerar katalysatorteknik för att reducera NOx och ett byte till dyra bränslen med litet svavelinnehåll för att reducera SOx. Medan bränsle med litet svavelinnehåll uppfyller kraven för fartyg, bildas ytterligare CO2 under raffineringen.
Läs mer

Ship image
1 of 5

AKTUELLA PROBLEM I EU OCH VÄRLDEN warning icon

Den alternativa lösningen är gastvättare, men ur ett miljöperspektiv uppfyller de nu tillgängliga gastvättarna bestämmelsernas krav när det gäller att minska luftföroreningarna men släpper ut infångad SOx i havet, vilket bidrar till surgörningen av havsvattnet. Läs mer

VÅR LÖSNING/VÅRT VÄRDEERBJUDANDE

Daphne Technology säljer nanoteknikbaserade, katalysatorfria, torra avgastvättare (air pollution reduction technology, teknik för minskning av luftföroreningar), som gör det möjligt för fraktfartyg att uppfylla kraven i de IMO-föreskrifter om emissioner som börjar gälla år 2020 och att ändå samtidigt använda tjockolja.

Daphne Technology bygger för närvarande fabriker och söker investeringar från sjöfartsföretag. Vi projekterar att år 2023 ha utrustat uppskattningsvis 120 fartyg med vår teknik. Kostnaden för att uppfylla kraven i IMO-föreskrifterna uppskattas till 250 miljarder USD utifrån byte till marin dieselbrännolja.

SulPure en Dry Scrubber utvecklad av Daphne Technology SA - Logo

Vi har tagit fram ett nytt slags system för kontroll av utsläpp till luften – ett som är enkelt att installera, kostnadseffektivt och grönare.

Läs mer

SENASTE NYTT

news img 1

ship.energy – Broadening...

The current pace and intensity of environmental regulations faced by the shipping industry have never been greater. By adopting a technology first and regulatory agnostic approach, ship owners and operators have a pragmatic solution that challenges the operational shortcomings of incumbent air pollution abatement technologies. We, at Daphne Technology, explain our contribution to this evolution.

Läs mer
news img 1

Marine Log – Rethinking the...

Our CEO, Dr. Mario Michan, shares with the magazine Marine Log his thoughts on the urgency to reduce the exhaust gas ship air pollution and re-thinks today’s technology options.

Läs mer
news img 1

Daphne Technology awarded with a high...

Early Metrics, assesses the growth potential of innovative ventures of startups and innovative SMEs. They have awarded Daphne Technology with top 30% score among 3500+ rated companies! Daphne Technology has a ’full mastery of all […]

Läs mer