Search

SULPURE: EN NÄSTA GENERATIONSTEKNIK FÖR RENGÖRING AV GAS

Vår lösning / värde-förslag

Daphne Technology har utvecklat SulPure som svar på den luftförorening som skapas av den globala sjöfarten och i enlighet med den åtstramade regleringen av utsläppen (International Maritime Organisation Annex VI, som gäller från januari 2020, känd som IMO 2020).

product image
product image

Vår produkt är en installations- och körklar allt i ett-lösning för sjöfarten och avlägsnar samtidigt både SOx- och NOx-föroreningar från fartygsavgaserna.

SulPure-systemet renar avgaser i tre inline-steg: en förfiltreringsenhet, en patenterad reningsenhet som bygger på nanoteknik och en enhet för uppsamling av biprodukter.

1
Först avlägsnar en förbehandlingsenhet passivt partiklar (PM, Particulate Matter)
2
Sedan eliminerar DAPHNE:s patenterade nanoteknik samtidigt SOx med upp till 99,3 % m/m och NOx med 85 % m/m från avgaserna, vilket överskrider kraven i de nya internationella föreskrifterna.
3
I det tredje och avslutande steget i reningen sprutas urea (eller ett annat medel) in i avgaserna för att neutralisera sura gaser och bilda fasta partiklar. De fasta partiklarna kan sedan återvinnas och om så önskas säljas som gödningsmedel.
SulPure kommer att göra det möjligt att driva fartyg med det billigaste tillgängliga bränslet (tjockolja), vilket leder till betydligt minskade driftkostnader.

VARFÖR VÄLJA DAPHNE TECHNOLOGY?

ENKEL ATT INSTALLERA
ENKEL ATT INSTALLERA
KOSTNADSEFFEKTIV
KOSTNADSEFFEKTIV
INGA UTSLÄPP I HAVET
INGA UTSLÄPP I HAVET
Kontakta oss

Vill du få mer information?

Berätta mer via SulPure Configurator, så återkommer vi till dig.

Configurator icon Solution Configurator